2005 Brazilie                                                       Zpět na hlavní stránku        
001.jpg
Recife – 0-ltý km
002.jpg
Recife, baobab na nám. Republiky
003.jpg
Ólinda – v poledne opuštěný trh
004.jpg
Plavba po Rio Negro
005.jpg
Ariaú Jungle tower v dešti
006.jpg
Chystáme se do džungle
007.jpg
Návštěva vesnice
008.jpg
Nesmím ho uškrtit
009.jpg
Tady bydlí starosta
010.jpg
Přístav Manaus
011.jpg
Brasillia city – kostel
013.jpg
Vodopády z řeky Paraná
014.jpg
Vodopády Iquacú
015.jpg
Pohled na Rio z „Homole cukru“
016.jpg
Rio – stadion Macaraná
017.jpg
Rio – „Homole“ je v mracích
018.jpg
Rio – Samba na Platformě
019.jpg
Rio – Jesus Kristus vykupitel
020.jpg
Rio – Pohled z Corcovada na Rio
021.jpg
Rio – pláž Copacabana